Burning Freeport

1a sessió: creació de personatges

Hem començat!

La veritat és que els jugadors m'han fet feliç permetent-me provar el Burning Wheel…. a veure com resulta!

De moment la primera sessió ha servit per presentar el joc, donar una pinzellada a l'Eix de la Roda i començar a "cremar" els personatges.

Com que volem situar la partida a la ciutat de Freeport no ha calgut enmarcar gaire l'aventura. Poc a poc ha anat forjant-se la idea d'un grup de personatges que intenten sobreviure als barris baixos de la ciutat pirata. Sembla que el conflicte entre el Sindicat de'n Finn i la Canting Crew del Senyor Dimecres, les dues organitzacions criminals més importants de Freeport.

Al final de la sessió va anar sorgint la idea de ser uns germans d'una família que antigament havia tingut pes en els baixos fons de la ciutat. Farem humans, amb 4 Lifepaths.

El grup queda format per (de manera provisional fins que acabem la creació de fitxes):

  • Valentino (26 anys): City Born – Criminal – Scout – Smuggler
  • Iosepe (25 anys): City Born – Barkeep – Pickpocket – Desperate Killer
  • Luca (23 anys): City Born – Courier – Confidence Man – Street Thug

Comments

Menecrates

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.